Pustelnia Blaca – zbudowana przez polskich mnichów

Wyspa Brač - Pustelnie Braca

(Pustinja Blaca) 
Pustelnia Blaca została wybudowana przez mnichów, którzy pragnęli schronić się w niej przed Turkami, którzy w XVII wieku opanowali całe Bałkany. Po otrzymaniu pozwolenia na osiedlenie się, mnisi wybudowali osobliwy, oparty na konwencji swojego zakonu kompleks, w którym żyli niezależnie od zewnętrznego świata przez około 400 lat. Aż do 1963 roku, kiedy to klasztor został przemianowany na muzeum. Blaca usytuowana jest na wschodnim zboczu długiej doliny znajdującej się na południu wyspy Brać, pomiędzy miasteczkami BolMilna. To niezwykłe umiejscowienie stanowi o rzadkości i niezwykłości pustelni. Kościół przyklasztorny został wybudowany w 1588 roku a później poddany renowacji.  Pustelnia posiada bardzo bogaty zbiór ksiąg, mszałów i licznych portretów z XVIII wieku. Można tam także zobaczyć barokowe obrazy, dużą kolekcję antycznych elementów uzbrojenia, zegarów i obserwatorium astronomiczne wybudowane w 1926 roku.

Do pustelni Blaca można dostać się jedynie od strony morza, przypływając do zatoki, a następnie trzeba przejść około 2 kilometrów i wspiąć się na wysokość 250 metrów, do miejsca w  którym znajduje się klasztor–muzeum.