Split

Split-77

Split – Miasto portowe na półwyspie pomiędzy zatoką Kastela i morskim kanałem. Split jest ekonomiczym, transportowym, kulturalnym i naukowym centrum Dalmacii. Miasto zamieszkuje prawie 200 000 osób co czyni Split największym miastem w chorwackiej części wybrzeża Adriatyckiego i drugim co do ilosci mieszkańców miastem Chorwacji. Dobra sieć dróg i kolej łączą go z miastami na wybrzeżu i we wnętrzu lądu. Split ma również międzynarodowe lotnisko.
Masto oferuje wiele ciekawych miejsc do zwiedzania, wiele zabytków kulturalnych, archeologiczne, etnograficzne, morskie, historyczne muzeum, galeria Mestrovic i Teatr Narodowy. Poniżej kilka z nich:

  • pałac cesarza Dioklecjana (III-IV wiek) założony na planie rzymskiego obozu wojskowego (ok. 150 na 190 m) z murami i wieżami. Pałac został wpisany na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO
  • brama pałacowa Porta Aurea
  • oktagonalne mauzoleum Dioklecjana, przebudowane w VIII wieku na katedrę Św. Duji z dzwonnicą z XIII-XVII wieku
  • świątynia Jupitera – od VIII wieku baptysterium
  • perystyl – obecnie teatr
  • westybul
  • kościół św. Franciszka – przebudowany kościół gotycki z XV wieku. Wewnątrz znajdują się nagrobki znakomitych mieszkańców miasta , m.in archidiakona Tomasza (pierwszego dalmatyńskiego historyka), pisarza Marka Marulicia i kompozytora Ivana Lukačica.
  • pozostałości akweduktu
  • zabytkowe kościoły poza murami z IX-XV wieku

Split powstał w miejscu starożytnej osady Aspalathos. Aspalathos wybudowana została przez kupców greckich w dobrze chronionej od morza zatoce. W II i III dziesięcioleciu naszej ery znajdowały się tu prawdopodobnie rozległe zabudowania i według źródeł łacińskich miasto nosiło nazwę Spalatum. Na nabrzeżu znajduje się największa atrakcja zabytkowa miasta, pałac wybudowany około r. 300 n. e. przez rzymskiego cesarza Dioklecjana. Na miejscu pałacu stoi teraz Katedra św. Dujama, zbudowano ją z materiałów pozyskanych z dawnego antycznego mauzoleum Dioklecjana. Świątynia była wielokrotnie przebudowywana zatem nie ma jednorodnego stylu architektonicznego i w końcowym etapie widzimy mieszankę stylów z różnych epok. Niedaleko wieży siedzi sfinks z czarnego granitu, to jeden z pozostałych strażników mauzoleum. Jak na ironię na grobie jedego z największych przeciwników chrześcijaństwa stoi teraz chrześcijańska świątynia.

Stojąca przed katedrą dzwonnica z przełomu XIII XVII w. ma 61 m wysokości, W końcu XVIII w. została rozebrana z uwagi na pogłębiający się przechył i odbudowana w 1908 r.
Niedaleko katedry znajduje się pomnik biskupa Grgura Ninskiego (zasłynął on wprowadzając ojczysty język do liturgii). Dotknięcie jod palca lewej nogi przynosi szczęście.


W czasie rozwoju śródniowiecznego Splitu, pałac zaczął popadać w ruinę. Na początku VII. w. zostało zniszczone sąsiednie miasto Salona, nietkórzy obywatele znaleźli schronienie w rozpadającym się pałacu. Nowo przybyli nie uszanowali jego pierwotnego wyglądu i z biegiem lat budynek zaczął się zmieniać. Miasto i pałac cesarza są zaewidencjonowane na liście UNESCO.