Dłuższy czas oczekiwania na granicach z Chorwacją.

Począwszy od piątku, 7 kwietnia 2017, na przejściach granicznych Chorwacji zostaną wdrożone bardziej szczegółowe kontrole graniczne wszystkich pojazdów i pasażerów, niezależnie od ich narodowości. Po wprowadzeniu w życie nowych unijnych przepisów dotyczących wzmocnienia kontroli granic zewnętrznych nikt nie będzie uprzywilejowany w przejściach granicznych bez względu na to czy jest obywatelem UE czy też nie. W związku z zastosowaniem bardziej szczegółowej kontroli, na wszystkich przejściach granicznych oczekuje się dłuższych kolejek samochodów oczekujących na odprawę. Kompleksowe kontrole graniczne obejmą kontrolę dokumentów i sprawdzenie w systemie informatycznym strefy Schengen (SIS) czy dokumenty nie są skradzione lub zagubione, a także sprawdzenie czy przekraczający granicę nie są poszukiwani przez Policję. Ponadto wszystkie pojazdy zbliżające się do przejść granicznych będą poddawane skanowaniu tablic rejestracyjnych przez system monitorujący. Tego rodzaju szczegółowe kontrole będą stosowane na wszystkich drogach i przejściach kolejowych, a także w portach lotniczych i portach morskich.

Mimo zapewnień, że chorwacka policja oddeleguje do pracy na granicach większą ilość funkcjonariuszy w celu zwiększenia płynności ruchu na granicach, to jednak nieuniknione wydaje się wydłużenie czasu oczekiwania na przejściach granicznych. Zaostrzenie kontroli na wewnętrznych granicach zostały wprowadzone przez Unię Europejską w odpowiedzi na zagrożenie terrorystyczne w Europie, ale także ze względu na spodziewany powrót bandytów walczących po stronie ISIS do Europy.
Podobne problemy można oczekiwać w punktach wejścia do Chorwacji z Serbii i Bośni i Hercegowiny.