Jaskinie Cerovačke

Zdjęcie: mapio.net

Zdjęcie: mapio.net

Ogromny hol wejściowy w Jaskini dolnej był schronieniem dla prehistorycznego człowieka. W osadach jaskiniowych znajduje się wiele pozostałości żyjących tu ludzi. W innych częściach jaskini znaleziono kości niedźwiedzi jaskiniowych.
Górna Jaskinia znana jest od bardzo dawna, natomiast Dolna Jaskinia została odkryta w trakcie budowy pobliskiej linii kolejowej. Jednak znalezione fragmenty ceramiki z Iapodes, wskazują na to że zamieszkiwały ją plemiona proto-iliyryjskie.


800m od wejścia przejście dzieli się na dwie części, z lewej jeden szybko osiągając hol Niedźwiedzi (tam znaleziono szczątki nieðxwiedzi jaskiniowych). Prawo część jaskini, znacznie większa od lewej, nazywana jest korytarzem głównym. oddział jest znacznie większy i nazywa główny korytarz. Korytarz powstał w wyniku drążenia skał przez wody deszczowe spływające z równiny Gračac i przesączające się przez skały do rzeki Zrmanja.

Obie jaskinie są znane ze swoich szczątków paleontologicznych, oprócz niedźwiedzi jaskiniowych, znaleziono tam szczątki lwów jaskiniowych, niedźwiedzi brunatnych, dzikich koni, jeleni, kozic i kilku innych zwierząt. W jaskiniach odkryto również szczątki człowieka.