Park Narodowy KRKA

Obszar o powierzchni 109 km’ obejmujący tereny ciągnące wzdłuż rzeki Krka oraz jej bieg zalicza się do Parku Narodowego Krka od roku -1985. Przez fakt zaliczenia tego obszaru do kategorii parków narodowych potwierdzono wyjątkowe piękno krasowej rzeki Krka, osobliwość jej fenomenów przyrodniczych oraz pomników kulturalnych i historycznych. Rzeka Krka ze swoimi siedmioma wodospadami powstałymi na barierach z osadów wapiennych stanowi przyrodniczy fenomen krasowy. Park Narodowy Krka znajduje się na terenie województwa Szybeńsko-Kninskiego, obejmując bieg rzeki Krki (dwa kilometry w dół od Kninu. do Skradinu) oraz dolny bieg rzeki Okoli.

Osady wapienne, podstawowy fenomen Parku Narodowego Krka, dzięki którym powstały przepiekne wodospady, są częstym zjawiskiem pojawiającym się wzdłuż potoków powierzchniowych rzek krasu dynarskiego, jednak rzadko na nich powstają takie wodospady jakie istnieją na Krka. Osady wapienne, powstały poprzez wydzielanie się z wody oraz gromadzenie się na specyficznym podłożu dna rzeki (mchy, porosty wodne, itp.) i tworzą różne formy geomorfologiczne. Ze względu na jej wyjątkowe położenie oraz różne rodzaje siedlisk, obszar rzeki Krka cechuje wyjątkowo bogata flora i fauna.

Na terenie Parku potwierdzono istnienie 1022 gatunków i podgatunków roślinnych: odcinki, w których rzeka tworzy jeziora, jak również bagna, zamieszkiwane są przez liczne gatunki płazów i gadów a w żyją liczne endemiczne gatunki ryb. Krka odgrywa wyjątkowo ważną rolę w wiosennych i jesiennych wędrówkach ptaków. Ze względu na liczność gatunków, jest jednym z najważniejszych obszarów Europy pod względem ornitologicznym. Obszar wzdłuż rzeki Krki obfity jest w pomniki kulturalne i historyczne, ślady twórczości człowieka od prehistorii aż po dzisiejsze czasy. Znajdują się tam pozostałości wodociągu rzymskiej Scardony, pozostałości rzymskiego obozu wojskowego Bumum oraz pozostałości średniowiecznych twierdz chorwackich z 14 wieku: Trośenja, Nećvena, Bogoćina, Kamićka i Kljućicy, która, ze względu na swoje wymiary i zachowanie, stanowi jeden z najbardziej znaczących obiektów fortyfikacyjnych w Chorwacji. Wśród obiektów sakralnych, najcenniejszymi budynkami są franciszkański kościół Matki Boskiej Visovackiej oraz klasztor pod wezwaniem Matki Boskiej Łaskawej, znajdujący się na wysepce Visovac, jak również monastyr Krka (pw. św. Archanioła).

galeria zdjęć