Plaża Mirine

Plaza-Mirine

Jak dotrzeć: Plaża znajduje się 300 m od drogi z Rab do Misnjak. Niestety brak znaków kierujących na plażę ale obok drogi znajdziecie większą ilość zaparkowanych aut wskazujących na położenie plaży. W ten sposób najłatwiej znaleźć do niej drogę.

Beach is about 300 meters from the road from Rab to Mišnjak. Unfortunately, there is lack of signs directing to the beach but next to the road you will find a lot of parked cars, indicating the location of the beach. This is easiest way to find it.

Zaplecze
Shower Toilete Restaurant Bar Water sports Sports Water
nie nie nie nie nie nie nie

Długa, żwirowa z liczymi otoczakami. Może nie jest tak popularna jak plaza Sahara ale jest dużo lepsza do pływania(głębsza woda). Mrine jest oficjalną plażą FKK oznaczoną na planach Barabatu. W okolicy znajduje się inna plaża o nazwie Ravnice.

Beach is long, pebble with many boulders. Maybe is not so popular as Sahara Beach but is better for swimmers (deeper water). Mirine is official FKK Beach, indicated on Barbat city plans. In neighborhood there is also beach named Ravnice.